Doporučení týkající se oxygenoterapie

Doba čtení: 4 min |
An operation to replace a patient’s diseased lungs with lungs from a donor
Zobrazit ve slovníku

Příhoda charakterizovaná náhlým, závažným zhoršením příznaků nebo zvýšením závažnosti onemocnění.1

Zobrazit ve slovníku

Něco, co souvisí se zvýšeným rizikem onemocnění nebo infekce.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se plic.

Zobrazit ve slovníku

Druh vysokého krevního tlaku, který postihuje cévy vedoucí do plic a pravou stranu srdce.15

Zobrazit ve slovníku

Vzdělávací a cvičební program určený ke zlepšení kvality života pacientů s onemocněními plic.16

Zobrazit ve slovníku

Formální dokument, kdy předáte jiné osobě odpovědnost za správu svých záležitostí a rozhodování vaším jménem.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na onemocnění plic.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které využívá druhu rentgenu, který produkuje několik podrobných snímků vnitřních částí těla.4

Zobrazit ve slovníku

Nemoc nebo stav, který je přítomen současně s jiným onemocněním nebo stavem.

Zobrazit ve slovníku

Tímto přístrojem se dodává stlačený vzduch. Cílem je zlepšit spánek u lidí s obstrukční spánkovou apnoe.6

Zobrazit ve slovníku

Zhoršování onemocnění/stavu v průběhu času.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření používané ke sledování hladiny kyslíku v krvi pacienta, obvykle pomocí neinvazivního snímače.11

Zobrazit ve slovníku

Poslech hudby a hraní na nástroj v rámci terapie. Cílem je úleva od příznaků plicní fibrózy.

Zobrazit ve slovníku

Terapie, která ulevuje od příznaků a pomáhá pacientům žít pohodlněji s jejich onemocněním.13

Zobrazit ve slovníku

Extrémní vyčerpanost v důsledku námahy nebo nemoci.

Zobrazit ve slovníku

Přípravek, který zajišťuje ochranu před konkrétní infekcí.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které prokáže, jak dobře plíce fungují. Měří se, kolik kyslíku a oxidu uhličitého se v krvi nachází. Toto vyšetření vyžaduje odběr malého množství krve od pacienta.3

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, které postihuje jen malé procento populace.

Zobrazit ve slovníku

Plicní tkáň zesílí a ztuhne.

Zobrazit ve slovníku

Příznak, kdy se konečky prstů rozšiřují a zakulacují.8

Zobrazit ve slovníku

Pálení na hrudi, které se může šířit až do krku, a kyselá chuť v ústech.

Zobrazit ve slovníku

Drobná dutinka, plicní sklípek, v němž dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví.

Zobrazit ve slovníku

Soubor vyšetření, kterými se kontroluje, nakolik plíce přijímají a vydávají vzduch a jak dobře zásobují zbytek těla kyslíkem.14

Zobrazit ve slovníku

Druh léčiva, jehož cílem je zpomalit vazivovatění a zjizvení, tedy zpomalit progresi onemocnění.2

Zobrazit ve slovníku

Chirurgické získání buněk nebo vzorků tkáně z plic k patologickému vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Zákrok, při němž se ústy nebo nosem do plic zavede bronchoskop (lékařský přístroj vypadající jako hadička). Do malé části plic se vstříkne tekutina a poté se odebere k vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Druh chronického onemocnění, které se typicky v průběhu času zhoršuje a jsou pro ně charakteristické dlouhotrvající obtíže s dýcháním a slabá výdechová funkce. Dříve se pro CHOPN používaly pojmy chronická bronchitida a emfyzém.

Zobrazit ve slovníku

Postupy, při kterých se dýchá konkrétním způsobem. Cílem je dostat pod kontrolu dušnost a posílit plíce.

Zobrazit ve slovníku

Léčba používaná spolu s konvenčními terapiemi. Pomáhá léčit příznaky a může zlepšit jak psychický, tak fyzický stav.

Zobrazit ve slovníku

Technika dýchání pro lepší kontrolu dušnosti a snížení úzkosti.17

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění plic, při kterém dochází k poškození plicních sklípků (alveol).5

Zobrazit ve slovníku

Odborník, který pomáhá zotavit se z příznaků nebo s nimi lépe žít.

Zobrazit ve slovníku

Plicní fibróza je lékařský pojem označující proces, při kterém se jemná plicní tkáň mění v tuhou a jizevnatou.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na léčbu onemocnění trávicího traktu.

Zobrazit ve slovníku

Podávání kyslíku pod lékařským dohledem.11

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění trávicího traktu, při kterém se kyselina z žaludku dostává ven z žaludku a dráždí výstelku jícnu (ezofágu).9

Zobrazit ve slovníku

Rychlé a nekontrolované dýchání.

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění s progresivním zjizvením nebo zesílením plic bez známé příčiny.4

Zobrazit ve slovníku

S neznámou příčinou.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se srdce a cév.

Zobrazit ve slovníku

Lékařská studie, která zjišťuje, jak bezpečná a účinná je nová léčba nebo postup při léčbě určitého onemocnění.

Zobrazit ve slovníku

Přístroj, který odstraňuje ze vzduchu jiné plyny a dodává kyslík v rámci kyslíkové terapie.11

Zobrazit ve slovníku

Postup, který pomáhá redukovat stres a úzkost díky pochopení svých emocí a jejich kontrole.

Zobrazit ve slovníku

Malá plastová hadička zaváděná do nosních dírek. Rozvádí dodatečný kyslík.11

Zobrazit ve slovníku

Porucha spánku charakterizovaná dýcháním, které se během spánku opakovaně zastavuje a zase naskakuje.12

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, kdy dochází k vytvoření voskovité substance (plaku) uvnitř koronárních (věnčitých) tepen, které zásobují srdeční sval okysličenou krví.7

Zobrazit ve slovníku

Vašemu blízkému s plicní fibrózou může být předepsána oxygenoterapie, která mu pomůže lépe dýchat. Oxygenoterapie změní přístup ke každodennímu životu. Pohyb po domě a vycházení mohou být obtížné.1 S trochou podpory a přípravy by však přechod mohl být snazší.

Kyslík v domácím prostředí

Jelikož se kyslík uchovává v tlakových nádobách, je třeba přijmout konkrétní bezpečnostní opatření, pokud používáte kyslík doma. Abyste předešli rizikům, motivujte svého blízkého, aby při používání kyslíku dodržoval tyto rady.

Je třeba zvážit čtyři záležitosti v souvislosti s použitím kyslíku v domácím prostředí:​

 • Detektory požáru – nezapomeňte je instalovat do každé místnosti.
 • Hasicí přístroje – by se měly nacházet na přístupném místě.
 • Nádoba s kyslíkem – uchovávejte ji na čistém a suchém místě – alespoň 2 metry od zdroje tepla, elektřiny nebo ohně.
 • Kouření – zajistěte, aby váš blízký ani jiné osoby nekouřili v blízkosti nádoby s kyslíkem.

Ošetřující lékař určí, jaký způsob podání kyslíku bude pro vašeho blízkého nejvhodnější. Je možné prostřednictvím koncentrátoru kyslíku, jako stlačený plyn nebo ve formě tekuté. Co je nejdůležitější, je třeba dodržovat všechny pokyny a návody, které se dodávají s kyslíkem, i místní zákonné předpisy.

Cestování s plicní fibrózou

Pokud podstupuje váš blízký s plicní fibrózou oxygenoterapii a chce cestovat, je důležité vše dopředu naplánovat.

Podle toho, jak bude cestovat, je třeba přijmout určitá opatření. Například možná budete muset vyplnit některé formuláře, zaplatit dodatečné poplatky (např. u aerolinek) nebo dodržovat speciální postupy pro skladování a přepravu kyslíkových přístrojů.1,2

Jako vodítko k přípravě blízkého na cestu použijte následující kroky:1

 1. V první řadě by si měl váš blízký vždy promluvit s ošetřujícím lékařem o svých plánech, aby mohli probrat jeho způsobilost cestovat.
 2. Můžete se také obrátit na cestovní kancelář jménem svého blízkého, aby bylo jisté, že se dokáží přizpůsobit veškeré jeho léčbě, především při podávání oxygenoterapie.
 3. Kontaktujte poskytovatele cestovního pojištění, abyste měli sjednáno pojistné krytí veškerých možných eventualit, například lékařských výdajů, storno poplatků a osobního vybavení/zavazadel.
 4. Stáhněte si náš kontrolní seznam pro cestování leteckycestování vlakem a automobilem, který vám pomůže s plánováním cesty.

I když v průběhu času bude třeba předepsat vašemu blízkému s plicní fibrózou více kyslíku, neznamená to, že se musí omezovat v každodenním životě. Pacienti často zjišťují, že po předepsání podávání kyslíku jsou aktivnější.

Zobrazit reference Skrýt reference
 1. 1.
  1. American Thoracic Society. Patient Education: Oxygen Therapy. Available at: https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/oxygen-the.... [Accessed April 2019]. 
 2. 2.
  1. British Lung Foundation. Going on holiday: How and where can I travel? Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/going-on-holiday/how-and-where. [Accessed April 2019]. 
Dále v této sekci
„Dlouho jsem měl problémy s kyslíkem zavedeným do nosu. Tlačil jsem jej před sebou a ani jsem nechodil do města, ale teď už mi to nevadí. Cítit se nesvůj je zbytečné. Vím, že díky kyslíku se cítím lépe, proto bez něj nechci chodit.“