Jak využít návštěvu lékaře co nejefektivněji

Doba čtení: 3 min |
An operation to replace a patient’s diseased lungs with lungs from a donor
Zobrazit ve slovníku

Příhoda charakterizovaná náhlým, závažným zhoršením příznaků nebo zvýšením závažnosti onemocnění.1

Zobrazit ve slovníku

Něco, co souvisí se zvýšeným rizikem onemocnění nebo infekce.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se plic.

Zobrazit ve slovníku

Druh vysokého krevního tlaku, který postihuje cévy vedoucí do plic a pravou stranu srdce.15

Zobrazit ve slovníku

Vzdělávací a cvičební program určený ke zlepšení kvality života pacientů s onemocněními plic.16

Zobrazit ve slovníku

Formální dokument, kdy předáte jiné osobě odpovědnost za správu svých záležitostí a rozhodování vaším jménem.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na onemocnění plic.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které využívá druhu rentgenu, který produkuje několik podrobných snímků vnitřních částí těla.4

Zobrazit ve slovníku

Nemoc nebo stav, který je přítomen současně s jiným onemocněním nebo stavem.

Zobrazit ve slovníku

Tímto přístrojem se dodává stlačený vzduch. Cílem je zlepšit spánek u lidí s obstrukční spánkovou apnoe.6

Zobrazit ve slovníku

Zhoršování onemocnění/stavu v průběhu času.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření používané ke sledování hladiny kyslíku v krvi pacienta, obvykle pomocí neinvazivního snímače.11

Zobrazit ve slovníku

Poslech hudby a hraní na nástroj v rámci terapie. Cílem je úleva od příznaků plicní fibrózy.

Zobrazit ve slovníku

Terapie, která ulevuje od příznaků a pomáhá pacientům žít pohodlněji s jejich onemocněním.13

Zobrazit ve slovníku

Extrémní vyčerpanost v důsledku námahy nebo nemoci.

Zobrazit ve slovníku

Přípravek, který zajišťuje ochranu před konkrétní infekcí.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které prokáže, jak dobře plíce fungují. Měří se, kolik kyslíku a oxidu uhličitého se v krvi nachází. Toto vyšetření vyžaduje odběr malého množství krve od pacienta.3

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, které postihuje jen malé procento populace.

Zobrazit ve slovníku

Plicní tkáň zesílí a ztuhne.

Zobrazit ve slovníku

Příznak, kdy se konečky prstů rozšiřují a zakulacují.8

Zobrazit ve slovníku

Pálení na hrudi, které se může šířit až do krku, a kyselá chuť v ústech.

Zobrazit ve slovníku

Drobná dutinka, plicní sklípek, v němž dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví.

Zobrazit ve slovníku

Soubor vyšetření, kterými se kontroluje, nakolik plíce přijímají a vydávají vzduch a jak dobře zásobují zbytek těla kyslíkem.14

Zobrazit ve slovníku

Druh léčiva, jehož cílem je zpomalit vazivovatění a zjizvení, tedy zpomalit progresi onemocnění.2

Zobrazit ve slovníku

Chirurgické získání buněk nebo vzorků tkáně z plic k patologickému vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Zákrok, při němž se ústy nebo nosem do plic zavede bronchoskop (lékařský přístroj vypadající jako hadička). Do malé části plic se vstříkne tekutina a poté se odebere k vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Druh chronického onemocnění, které se typicky v průběhu času zhoršuje a jsou pro ně charakteristické dlouhotrvající obtíže s dýcháním a slabá výdechová funkce. Dříve se pro CHOPN používaly pojmy chronická bronchitida a emfyzém.

Zobrazit ve slovníku

Postupy, při kterých se dýchá konkrétním způsobem. Cílem je dostat pod kontrolu dušnost a posílit plíce.

Zobrazit ve slovníku

Léčba používaná spolu s konvenčními terapiemi. Pomáhá léčit příznaky a může zlepšit jak psychický, tak fyzický stav.

Zobrazit ve slovníku

Technika dýchání pro lepší kontrolu dušnosti a snížení úzkosti.17

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění plic, při kterém dochází k poškození plicních sklípků (alveol).5

Zobrazit ve slovníku

Odborník, který pomáhá zotavit se z příznaků nebo s nimi lépe žít.

Zobrazit ve slovníku

Plicní fibróza je lékařský pojem označující proces, při kterém se jemná plicní tkáň mění v tuhou a jizevnatou.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na léčbu onemocnění trávicího traktu.

Zobrazit ve slovníku

Podávání kyslíku pod lékařským dohledem.11

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění trávicího traktu, při kterém se kyselina z žaludku dostává ven z žaludku a dráždí výstelku jícnu (ezofágu).9

Zobrazit ve slovníku

Rychlé a nekontrolované dýchání.

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění s progresivním zjizvením nebo zesílením plic bez známé příčiny.4

Zobrazit ve slovníku

S neznámou příčinou.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se srdce a cév.

Zobrazit ve slovníku

Lékařská studie, která zjišťuje, jak bezpečná a účinná je nová léčba nebo postup při léčbě určitého onemocnění.

Zobrazit ve slovníku

Přístroj, který odstraňuje ze vzduchu jiné plyny a dodává kyslík v rámci kyslíkové terapie.11

Zobrazit ve slovníku

Postup, který pomáhá redukovat stres a úzkost díky pochopení svých emocí a jejich kontrole.

Zobrazit ve slovníku

Malá plastová hadička zaváděná do nosních dírek. Rozvádí dodatečný kyslík.11

Zobrazit ve slovníku

Porucha spánku charakterizovaná dýcháním, které se během spánku opakovaně zastavuje a zase naskakuje.12

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, kdy dochází k vytvoření voskovité substance (plaku) uvnitř koronárních (věnčitých) tepen, které zásobují srdeční sval okysličenou krví.7

Zobrazit ve slovníku

Ošetřující lékař vám může nabídnout cenné informace a rady, jak zvládat příznaky. V této části se dozvíte, jak si naplánovat, co budete říkat a na co se ptát při každé kontrole, abyste maximálně využili návštěvu svého lékaře.

Během konzultace může být někdy obtížné vzpomenout si na vše, co vám lékaři a sestry řekli a co s nimi chcete probrat.

Zde uvádíme seznam otázek a rozpis, který si můžete vzít s sebou na návštěvu. Pokud si je nemůžete vytisknout, napište si seznam hlavních otázek.

Je důležité lékaře nebo sestru informovat o všech příznacích, které máte, a to i o věcech, které se vám nezdají příliš důležité. Může to být významné vodítko pro lékaře při zjišťování, jaký dopad má na vás plicní fibróza.

Některé příznaky vás mohou uvést do rozpaků, ale nezapomeňte, že nejste jediní, kdo je měl. Zdravotnický tým to nikomu dalšímu neřekne. Čím dříve se o tyto příznaky podělíte s lékařem nebo sestrou, tím dříve vám poradí, jak je kontrolovat nebo zvládat.

Informujte lékaře

  • Změny v úrovni vaší aktivity
  • Změny příznaků
  • Nežádoucí účinky jakýchkoli léků, které užíváte
  • Změny životního stylu

Jako pomůcku pro sledování změn si zapisujte veškeré změny do mobilního telefonu nebo deníku.​

Možná pro vás bude užitečné, když si na každou návštěvu přinesete seznam otázek, abyste se nezapomněli zeptat na nic důležitého. Pokud můžete, ponechejte si pod otázkou místo k napsání odpovědi lékaře. Během konzultace dostanete zřejmě velmi mnoho informací a není snadné si vše zapamatovat. Nebojte se požádat o prodloužení doby konzultace, abyste si mohli vše zapsat, nebo požádat lékaře, ať informaci zopakuje.
 

Můžete se ptát na cokoli, ale stáhněte si náš návod, ve kterém uvádíme příklady otázek, na něž se pacienti s plicní fibrózou ptali.

Budete klidnější, když budete vědět, co bude ve vaší léčbě následovat a kdy to bude. Náš dotazník vyplňte s lékařem nebo sestrou. Použijte je k zapsání podrobností o vyšetřeních a konzultacích, které podstoupíte v následujících několika měsících, což vám pomůže plánovat dopředu.

Klíčová sdělení

    • Sledujte veškeré změny příznaků, jichž si povšimnete v každodenním životě.
    • Je důležité lékaře informovat, může vám dát cenné informace a rady.
    • Nezapomeňte si s sebou přinést seznam otázek, o který se můžete opřít během konzultace.
Dále v této sekci
„Připojte se k pacientské organizaci, vždy se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku.“