Wooden alphabet blocks on carpet

Slovníček pojmů

A - E
F - J
K - O
P - T
U - Z
A

Akutní excerbace

Příhoda charakterizovaná náhlým, závažným zhoršením příznaků nebo zvýšením závažnosti onemocnění.1

Alveolus

Drobná dutinka, plicní sklípek, v němž dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví.

Antifibrotikum

Druh léčiva, jehož cílem je zpomalit vazivovatění a zjizvení, tedy zpomalit progresi onemocnění.2

B

Biopsie plic

Chirurgické získání buněk nebo vzorků tkáně z plic k patologickému vyšetření.

Bronchoalveolární laváž

Zákrok, při němž se ústy nebo nosem do plic zavede bronchoskop (lékařský přístroj vypadající jako hadička). Do malé části plic se vstříkne tekutina a poté se odebere k vyšetření.

C

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Druh chronického onemocnění, které se typicky v průběhu času zhoršuje a jsou pro ně charakteristické dlouhotrvající obtíže s dýcháním a slabá výdechová funkce. Dříve se pro CHOPN používaly pojmy chronická bronchitida a emfyzém.

D

Dechová cvičení

Postupy, při kterých se dýchá konkrétním způsobem. Cílem je dostat pod kontrolu dušnost a posílit plíce.

Doplňková léčba

Léčba používaná spolu s konvenčními terapiemi. Pomáhá léčit příznaky a může zlepšit jak psychický, tak fyzický stav.

Dýchání se sešpulenými rty

Technika dýchání pro lepší kontrolu dušnosti a snížení úzkosti.17

E

Emfyzém

Onemocnění plic, při kterém dochází k poškození plicních sklípků (alveol).5

Ergoterapeut

Odborník, který pomáhá zotavit se z příznaků nebo s nimi lépe žít.

F

Fibróza

Plicní fibróza je lékařský pojem označující proces, při kterém se jemná plicní tkáň mění v tuhou a jizevnatou.

Funkční vyšetření plic

Soubor vyšetření, kterými se kontroluje, nakolik plíce přijímají a vydávají vzduch a jak dobře zásobují zbytek těla kyslíkem.14

G

Gastroenterolog

Lékař specializující se na léčbu onemocnění trávicího traktu.

Gastroezofageální reflux (GERD/GORD)

Onemocnění trávicího traktu, při kterém se kyselina z žaludku dostává ven z žaludku a dráždí výstelku jícnu (ezofágu).9

H

Hyperventilace

Rychlé a nekontrolované dýchání.

I

Idiopatická plicní fibróza

Onemocnění s progresivním zjizvením nebo zesílením plic bez známé příčiny.4

Idiopatický

S neznámou příčinou.

K

Kardiovaskulární

Týkající se srdce a cév.

Klinická studie

Lékařská studie, která zjišťuje, jak bezpečná a účinná je nová léčba nebo postup při léčbě určitého onemocnění.

Koncentrátor kyslíku

Přístroj, který odstraňuje ze vzduchu jiné plyny a dodává kyslík v rámci kyslíkové terapie.11

M

Mindfulness

Postup, který pomáhá redukovat stres a úzkost díky pochopení svých emocí a jejich kontrole.

N

Nazální kanyla

Malá plastová hadička zaváděná do nosních dírek. Rozvádí dodatečný kyslík.11

O

Obstrukční plicní apnoe

Porucha spánku charakterizovaná dýcháním, které se během spánku opakovaně zastavuje a zase naskakuje.12

Onemocnění koronárních tepen / srdce

Onemocnění, kdy dochází k vytvoření voskovité substance (plaku) uvnitř koronárních (věnčitých) tepen, které zásobují srdeční sval okysličenou krví.7

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)

Podávání kyslíku pod lékařským dohledem.11

P

Pálení žáhy

Pálení na hrudi, které se může šířit až do krku, a kyselá chuť v ústech.

Paliativní péče

Terapie, která ulevuje od příznaků a pomáhá pacientům žít pohodlněji s jejich onemocněním.13

Paličkovité prsty

Příznak, kdy se konečky prstů rozšiřují a zakulacují.8

Plicní

Týkající se plic.

Plicní hypertenze

Druh vysokého krevního tlaku, který postihuje cévy vedoucí do plic a pravou stranu srdce.15

Plicní rehabilitace

Vzdělávací a cvičební program určený ke zlepšení kvality života pacientů s onemocněními plic.16

Plná moc

Formální dokument, kdy předáte jiné osobě odpovědnost za správu svých záležitostí a rozhodování vaším jménem.

Pneumolog

Lékař specializující se na onemocnění plic.

Počítačová tomografie s vysokým rozlišením (HRCT)

Vyšetření, které využívá druhu rentgenu, který produkuje několik podrobných snímků vnitřních částí těla.4

Přídružené onemocnění

Nemoc nebo stav, který je přítomen současně s jiným onemocněním nebo stavem.

Přístroj s kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP)

Tímto přístrojem se dodává stlačený vzduch. Cílem je zlepšit spánek u lidí s obstrukční spánkovou apnoe.6

Progrese

Zhoršování onemocnění/stavu v průběhu času.

Pulzní oxymetrie

Vyšetření používané ke sledování hladiny kyslíku v krvi pacienta, obvykle pomocí neinvazivního snímače.11

R

Rizikový faktor

Něco, co souvisí se zvýšeným rizikem onemocnění nebo infekce.

T

Terapie hudbou

Poslech hudby a hraní na nástroj v rámci terapie. Cílem je úleva od příznaků plicní fibrózy.

Transplantace plic

Operace, při níž dojde k výměně nemocných plic pacienta za plíce dárce.

Ú

Únava

Extrémní vyčerpanost v důsledku námahy nebo nemoci.

V

Vakcína

Přípravek, který zajišťuje ochranu před konkrétní infekcí.

Vyšetření plynů v arteriální krvi

Vyšetření, které prokáže, jak dobře plíce fungují. Měří se, kolik kyslíku a oxidu uhličitého se v krvi nachází. Toto vyšetření vyžaduje odběr malého množství krve od pacienta.3

Vzácné onemocnění

Onemocnění, které postihuje jen malé procento populace.

Z

Zjizvení plic

Plicní tkáň zesílí a ztuhne.

Zpět na začátek
Zobrazit reference Skrýt reference
 1. 1.
  1. Juarez M, Chan AL, Norris AG, et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis – a review of current and novel pharmacotherapies. J Thorac Dis. 2015;7(3):499–519.
 2. 2.
  1. Raghu G, Rochwerg B, Zhang Y, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(2):e3–e19.
 3. 3.
  1. British Lung Foundation. Blood Gas Test. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/breathing-tests/blood-gas-test/. Accessed 1 February 2019.
 4. 4.
  1. Meltzer EB, Noble PW. Idiopathic pulmonary fibrosis. Orphanet J Rare Dis. 2008;3:8.
 5. 5.
  1. British Lung Foundation. What is COPD. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/copd/what-is-it/. Accessed 1 February 2019.
 6. 6.
  1. British Lung Foundation. CPAP machines for OSA. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/obstructive-sleep-apnoea-osa/cpap/. Accessed 1 February 2019.
 7. 7.
  1. National Heart, Lung, and Blood Institute. Coronary Heart Disease. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/coronary-heart-disease/. Accessed 7 March 2019.
 8. 8.
  1. British Lung Foundation. Symptoms of pulmonary fibrosis. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/pulmonary-fibrosis/symptoms/. Accessed 1 February 2019.
 9. 9.
  1. National Health Service. Gastro-oesophageal reflux disease (GORD). Available at: https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-ga.... Accessed 7 March 2019.
 10. 10.
  1. John Hopkins Medicine. Lung Biopsy. Available at: https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/pulmonary/.... Accessed 7 March 2019.
 11. 11.
  1. American Thoracic Society. Patient Education: Oxygen Therapy. Available at: https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/oxygen-the.... Accessed 7 March 2019.
 12. 12.
  1. British Lung Foundation. Obstructive Sleep Apnoea. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/obstructive-sleep-apnoea-osa/what.... Accessed 7 March 2019.
 13. 13.
  1. National Health Service. End of life care. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/. Accessed 7 March 2019.
 14. 14.
  1. British Lung Foundation. Tests to measure your breathing. Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/breathing-tests/tests-to-measure-.... Accessed 1 February 2019.
 15. 15.
  1. National Health Service. Pulmonary hypertension. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/. Accessed 7 March 2019.
 16. 16.
  1. Raghu G, Rochwerg B, Zhang Y, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(6):788–824.
 17. 17.

  Borge CR, Hagen KB, Mengshoel AM, et al. Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quality of evidence in systematic reviews. BMC Pulm Med. 2014;14:184.